דיני משפחה

מזונות

מזונות ילדים, מזונות אשה – בית הדין הרבני , בית המשפט לענייני משפחה, מזונות משקמים – ידוע/ה בציבור; מזונות מפושט רגל;

 

משמורת ילדים

 

הסדרי ראיה

 

חלוקת רכוש

פירוק שיתוף; חלוקת מיטלטלין; איזו משאבים  - זכויות סוציאליות ופנסיוניות וכיוצ"ב; חלוקת חובות;

 

גירושין

בית הדין הרבני  - כתובה; ניהול הליכים בפני ביה"ד הרבני הכוללים גם מזונות, משמורת, הסדרי ראיה, חלוקת רכוש, פיצויים;

 

התרת נישואין

הליך בביהמ"ש לענייני משפחה;

 

שינוי גיל

הליך בביהמ"ש לענייני משפחה;

 

ייצוג ידועים בציבור; פסקי דין המצהירים כי הצדדים ידועים בציבור; ניהול הליכים בין ידועים בציבור – מזונות משקמים; רכוש; ילדים;

 

אפוטרופסות

הליך בביהמ"ש לענייני משפחה;

 

ניהול הליך לרבות ליטיגציה בכל אחד מהנושאים במפורטים לעיל.

תחומי עיסוק

053-8296556​